اپیزود جدید جنگ ستارگان به کارگردانی جی.جی آبرامز روز 18 دسامبر به روی پرده سینماهای جهان خواهد رفت. رادیو راز از روز 13 دسامبر هر روز با ویژه برنامه ای رادیویی شمارش معکوس خود به سوی این رویداد را آغاز خواهد کرد.