امروز روز جهانی "عدد پی" هست و روز تولد انیشتین.چه همنشینی عجیب و جذابی.