با پوریا تصمیم گرفته‌ایم کمی ساختار برنامه ها را تغییر دهیم. در مجموعه ای از توییتها که اینجا و توییتر میخوانید این تغییرات را کم کم اعلام و اعمال میکنیم. پیگیر باشید و ما را به دوستانتان معرفی کنید.