این روزها دارم تک به تک برنامه های رادیو راز را دانلود میکنم تا هم بانک اطلاعاتی خودمان را سروسامان دهیم و هم اینکه روی پلت‌فرم شنوتو پیاده سازیشان کنیم.