امروز اپیزود ۵۵ از رادیو راز را ضبط کردم. با سیاوش صفاریان‌پور در کافه زمان نشستیم و در حین نوشیدن قهوه فرانسه و خوردن رول دارچین عالی، درباره ی نوبل صحبت کردیم. البته بیشتر من صحبت کردم و سیاوش رفت توی نقش خودش و پرسنده شد. بشنویدش