"اصولا چرا" باید بخوابیم؟

  • زمان : ۹۴/۸/۲،‏ ۱۸:۱۱
  • نمایش : ۱٬۵۲۱ دفعه
  • موضوع : اصولا چرا

یک راه برای درک وضعیت خواب این است که  آن را با  وضعیتی مشابه مقایسه کنید:خوردن. گرسنگی یک مکانیسم دفاعی است برای اعلام نیاز به تجدید انرژی . این انرژی برای ترمیم بافتها ، رشد و … نیاز است.بر اساس مطالعات ، نقش خواب و خوراک چندان تفاوتهای بنیادی با هم ندارند.

احساس سیری و گرسنگی در اثررسیدن و نرسیدن غذا به وضوح برای ما آشکار میشود و همینطور برای خواب هم شناسه های عمومی خوبی داریم. اما اصولا چرا  ما واقعا به خواب نیاز داریم؟آیا خواب یک نیاز تک منظوره است یا نیازهای متفاوتی را برآورده میسازد؟

                                            مراحل خواب

دانشمندان مساله نیاز ما به خواب را از زوایای مختلفی بر رسی کرده اند. یکی از قدیمیترین نگاه ها به چرایی خوابیدنِموجودات زنده ،  نظریه ی قدیمی ِ تکاملی است.بر اساس این نظر، خوابیدن و غیر فعال بودن موجودات در طول تاریکی شب ، باعث دور ماندن آن از خطرات احتمالی ای که در شبها تهدیدش میکند بوده . به عبارتی خواب عاملی قوی در بقای جاندار بوده است.

نظریه ی دیگر نیاز ما به خواب این است که خوابیدن به ذخیره ی منابع انرژی ما می انجامد.  در خواب میزان مصرف انرژی به کمترین مقدار میرسد و تا ده درصد کاهش میابد. مثلا دمای بدن کاهش میابد و … به خصوص که در ساعات تاریکی میزان موثر بودنِ فعالیتهای قیزیکی (به خصوص در بین موجوداتی که غیر اجتماعی زندگی میکنند) به شک واضحی کاهش میابد.

                                                              خوابیدن با مغز ما این کارها را میکند

از بعد دیگر ، خوابیدن به بازیافت! بدن ما کمک میکند.بازیافت آنچه که در طول روز از دست داده ایم.

 این نظر به شکل تجربی در میان جانوران و انسانها تایید شده است. بخه خصوص وقتی مشخص شد ، بازسازی بافتها ، رشد ماهیچه ای ، سنتز پروتئینها و آزاد شد هورمونهای رشد عمدتا( و در برخی موارد منحصرا) در هنگام خواب رخ میدهد. حتی برای ساختارهای شناختی و عصبی ما هم خواب و فرآیند بازیافتی آن ارزشمند است. مثلا امروزه میدانیم که وقتی بیدار هستیم  نورونهای مغزی ما آدنوزین تولید میکنند.  همین آدنوزین آن چیزی است که باعث احساس خستگی در مامیشود. در طول خواب بدن ما فرصت این را دارد که این آدنوزین را از سلولها پاک کند و پس از بیدار شدن احساس سرزندگی بیشتری بکنیم.

یک نظریه ی بسیار تازه تر که خیلی هم همه ی ابعاد آن شناخته شده نیست میوید خوابیدن و احساس خواب در  ما به دلیل  تغییرات ساختار ، ظاهر و قوام بافت مغزی است.

از دیگر دلایل اهمیت و نیازهای مابه خوابیدن ، ثبت خاطراتمان است. در طول روز ،مغز ما حجم انبوه و غیر قابل باوری از اطلاعات را دریافت میکند و شب هنگام آنها را تحلیل ، دسته بندی و ذخیره سازی میکند. عمده ی این فعالیتها شب هنگام  و در وقت خواب رخ میدهد.

                                            ریسکهایی که با نخوابیدن برای خودتان می خرید

 

The admin

Writer : The admin

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی