"اصولا چرا" انسانها و نهنگهای قاتل یائسگی بلندی دارند؟

  • زمان : ۹۴/۷/۳۰،‏ ۸:۳۶
  • نمایش : ۹۵۶ دفعه
  • موضوع : اصولا چرا

از منظر زیستی ، یائسگی مفهومی عجیب است.گونه های محدودی هستند که پس از یائسه شدن مدت زیادی زنده میمانند. به عبارتی بیشتر گونه های جانوری ، پس از رسیدن به یائسگی و عدم توان زادآوری ، میمیرند. انسانها و نهنگهای قاتل و چند گونه ی معدود دیگر این توانایی رادارند که پس از یائسگی به زندگی خود ادامه دهند. اما اصولا چرا؟
نهنگهای قاتل نر ، جدا از اینکه به حق شکارگران بسیار ماهری شناخته میشوند ، زندگیشان به شدت به مادرانشان وابسته است. در حقیقت نهنگهای قاتل ، هم نرها و هم ماده ها ، در طول زندگیشان به همراه مادرشان سفرهای دریایی طولانی ای میکنند و هموار هاز حمایت مادر برخوردار هستند. مثل ما اانسانها و حتی بیشتر.
پژوهشگران دانشگاه اکستر و یورک (انگلستان)‌و مرکز پژوهشهای نهنگها در آمریکا و پایگاه زیستی اقیانوسی ، از کانادا معتقدند که شاید همین وابستگی به مادران مهمترین دلیل تکاملیِ ادامه زندگی طولانی پس از یائسگی باشد.نهنگهای قاتل ماده ، معمولا در ۳۰ تا ۴۰ سالگی یائسه می شوند اما تا ۹۰ سالگی میتوانند زندگی را ادامه دهند.
پژوهش هایی که بیش از سه دهه روی نهنگهای قاتل انجام شده و آنها را در اقیانوسها ردیابی کرده اند ، نشان می دهد که نرهای بالاتر از ۳۰ سال که مادرشان را از دست داده اند، ۱۴ بار بیشتر از آنهایی که مادر دارند ،به مرگ دچار می شوند.اگرچه ماده های بالای ۳۰ سال هم  همواره کنار مادرانشان زیست را ادامه می دهند ، اما اختلاف مرگ و میر آنهایی که مادرشان را از دست داده اند به آنهایی که مادر دارند ، تنها سه برابر است. جالب است که ماده هایی که کمتر از ۳۰ سال سن دارند ، از دست دادن مادر در زندگیشان تاثیری ندارد.


این پژوهش های در قالب مقاله ای در مجله Scienceمنتشر شده است.  و به تاثیر تکاملی طولانی بودن زندگی ماده ها پس از یائسگی در انسانها و نهنگهای قاتل  اشاره ی معنی داری می کند.

لینک مقاله در مجله science.

مقایسه ابعاد یک نهنگ قاتل با انسان

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی