مهم برنامه ۳۸:المپیک به روایت علم

المپیک را میتوان بزرگترین گردهمایی بشری دانست که در دنیای امروز هر چهار سال یکبار اجرا شده و هزینه های بسیار زیادی برای آن میشود و به نوعی همچون جشنواره ای از آرزوهای ملتها و دولتها محسوب میگردد. اما جدا از ارزشهای ورزشی و کارکردی که برای غرور ملتها و فخر فروشی و بهره گیری های سیاسی برای دولتها  دارد ، زیر پوست خود  مجموعه ای باشکوه و پیشرو از علم و فناوری را پنهان کرده است. از تکنولوژی های به کار رفته برای آماده سازی ورزشکاران  تا تکنولوژی های حفاظتی . از علم و فن آوری های به کار رفته در امر دوپینگ تا تکنولوژی های پیشرفته ی ساختمان سازی برای راه اندازی دهکده ی بازی ها . همه و همه برای این جشن بزرگ بشری مهیا شده اند و آنچه که لازم است به آن توجه کنیم ، اینکه اصلا برگزاری المپیک به هیچ روی بدون استفاده از علم و تکنولوژی قابل برنامه ریزی و اجرا نیست.

در برنامه ۳۸ ام به لایه ی پنهان المپیک پرداختیم و آن را از منظر علم و فمآوری مرور کردیم. در میان برنامه هم ترانه ها و موسیقی های جذابی را میشنوید که همگی به ورزش و المپیک مرتبط هستند.... به ترتیب از ابتدای برنامه، بخشهایی از موسیقی های زیر را میشنوید :

eys of tiger(Rocky OST) 

Olympic Fanfair &Theme(John wiliams)

Olympic Hymne -Berlin1936

Go for Gold- Seul Olympic-1988

Pass the flame-Athene olympic-2004

The gods of olympus are visiting Rio de Janero-Rio 2016

Chariots of fire Theme-vangelis

Seul Olympic Theme- Seul Olympic 1988