برنامه ۴۲-ترامپ دربرابر علم

شنوندگان عزیز برنامه رادیو راز ۴۲، این برنامه به دلیل سنگین بودن حجم برنامه در دو بخش تنظیم و منتشر شده است. البته فایلی که روی کانال تلگرام قرار دارد یک تکه است. 

بخش اول برنامه ، در بخش پایینتر(فایل پایینی)‌و بخش دوم فایل بالایی است.