"اصولا چرا " اکسیژن در آب برکه ها میتواند کم شود؟

  • زمان : ۹۴/۷/۱۴،‏ ۱۱:۳۸
  • نمایش : ۳٬۷۵۳ دفعه
  • موضوع : اصولا چرا

آب از دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن درست شده است.با این وصف پس "اصولا چرا" و چگونه آب یک دریاچه ، برکه یا خلیج میتواند آنقدر کم اکسیژن بشود که حیات آبزیان در آن به خطر بیافتد؟

ماهیان برای نفس کشیدن از  اکسیژنِ مولکولهای آب استفاده نمیکنند. انها هم برای تنفس به اکسیژن گازی نیاز دارند ، درست مثل ما انسانها. این اکسیژنی است که در آب حل شده است .وقتی میگوییم آبی پراز اکسیژن است ، یعنی اکسیژن تا جایی که میشده در آب حل شده است.

آب سرد نسبت به اب گرم ، توان حل کردن اکسیژن بیشتری دارد.آب که گرم میشود ، مقداری از اکسیژنی که در خود حل کرده است را آزاد میکند. اگر آب به مقدار کافی گرم شود، انقدر اکسیژن محلول در خود را از دست می دهد و سطح اکسیژن در آب آنقدر کم میشود که ماهیان و گیاهان  آبزی از بی هوایی میمیرند.

جریانهای آبی به پخش شدنِ اکسیژن در آب کمک می کند. بدون وجود جریانهای آبی ، اکسیژن به لایه های زیرین آبِ یک برکه یا دریاچه یا حتی اقیانوس نمی رسد و در نتیجه باکتریهای بی هوازی که بدون اکسیژن  زیست میکنند در آب زیاد شده و رشد می کنند.رشد و نمو باکتریها به ترشح میزان زیادی ترکیبات گوگردی می انجامد.این ترکیبات گوگردی و کمبود اکسیژن با همدیگر به کشته شدن موجودات هوازی (مثلا ماهی ها) می انجامد.

کم و زیاد شدن اکسیژن در آب به میزان اکسیژنِ محلول در آب ربط دارد نه تعداد مولکولهای اکسیژنی که در مولکول آب وجود دارد