راز اسطرلاب

رادیو راز اسطرلاب پروژه مشترکی میان پروژه راز و پروژه اسطرلاب (www.staryab.com) است. اسطرلاب به همت آیرین شیوایی و آزاده کیوانی تلاشی دارد تا تحقیقات علمی به روز جهان را برای مخاطب علاقه مند پیگیر ولی غیر متخصص بازنویسی کند. آیرین و آزاده هردو نجوم را با فعالیت های آماتوری آغاز کردند و اینک هر دو از اعضا جامعه حرفه ای ستاره شناسی به شمار می روند. در پروژه راز اسطرلاب سازندگان رادیو راز و بانیان اسطرلاب کنار هم جمع می شوند تا در گپی علمی و دوستانه نگاهی ژرف تر به برخی از پروژه های دنیای حرفه ای ستاره شناسی بیاندازند
این برنامه فعلا هر 3 ماه یک بار و به میزبانی پژمان نوروزی، آزاده کیوانی، آیرین شیوایی و پوریا ناظمی تهیه و منتشر می شود.