کپسول

کپسول محتوایی بی زمان و دربردارنده اطلاعات عمومی است که در قالب ویدئوکست کوتاه و اینترنتی با هدف تامین منابع عمومی در حوزه های مختلف علم تهیه و منتشر می شود. دوز اول (فصل اول) کپسول به بهانه سال جهانی نور به سراغ مفاهیم مرتبط با دنیای نور رفته است و سعی دارد تا مخاطب علاقه مند اما غیر حرفه ای خود را به طور فشرده با برخی از این مفاهیم آشنا کند. این برنامه برای علاقه مندان حرفه ای و پیگیر موضوعات نیست، این برنامه برای افراد حرفه ای و یا آماتورهای دارای سابقه طولانی در موضوعات مختلف نیست کپسول ها برای کسانی است که دوست دارند درباره موضوعات مختلف به صورت مختصر و مفید اطلاعاتی داشته باشند و شاید بر اساس آن به سراغ منابع بعدی بروند.