اولین سمینار پروژه ی راز(سپر۹۵)

مهم

نخستین برنامه از مجموعه برنامه های که با نام سپر شناخته میشود برگزار شد. سپر مخففی است برای:"سمینارهای پروژه راز".این برنامه اختصاصا به طراحی و تولید پادکستهای علمی/ترویجی مرتبط بود .
گذر عطارد

Transit Of Mercury Taken by Brad Miller on May 9, 2016 @ Core Creek Park, Langhorne, PA
کاندیدای قهرمان سال ۱۳۹۴

مهم

گروه مجلات همشهری ، سالانه مسابقه ای با عنوان قهرمان من دارد . مسابقه بین افرادی که قدمهای تاثیرگذار اجتماعی در سال ۱۳۹۴ برداشته اند. پژمان نوروزی و پوریا ناظمی ، امسال کاندیدای این مسابقه اند و شما میتوانید این افراد(پروژه راز) را انتخاب کنید. برای این کار کافی است عدد ۴۹۴ را به شماره ۳۰۰۰۹۹۹۰۱ پیامک کنید.
عدد پی

روز عدد پی فرا رسیده و نقشی از ارقام این عدد روی تخم مرغ. شاید ایده ی جالبی باشد برای علمدوستان ایرانی و سفره های هفت سینشان
ویروس زیکا کی و کجا گسترش یافت؟

در این نقشه ، زمان شیوع ویروس در دنیا نمایش داده شده است؟
نخستین گلی که در فضا شکفته شد

نخستین گیاهی که در فضا گل داده ، از گونه ی گلهای آهاری است. این تصویر را دیروز ناسا منتشر کرده است.